Politie

Voor de politie Gelderland-Midden vertaalde BNB Teksten beleidsstukken als visiedocumenten en strategische jaarplannen naar compacte inspirerende uitgaven voor medewerkers.

 

Ook verzorgden wij voor Gelderse politieregio's populaire uitgaven van jaarverslagen. Daarbij overlegden wij met de opdrachtgever, vormgever en fotografen over een creatieve insteek. Een bijzondere uitgave is de bijlage Stilstaan bij geweld, die Walter Baardemans samen met kunstenaar Klaus van de Locht (IM) en fotograaf Harrie Timmermans maakte in opdracht van politieregio Gelderland-Midden  De brochure is onverminderd actueel.

 

Bestel de brochure ´Stilstaan bij geweld´ op info@bnbteksten.nl

 

  

 

 

Content afbeelding